Ik ben onderzoeker, emeritus docent en kunstschilder. In die volgorde. Maar in mijn hart was iik altijd kunstenaar.

Ik zal altijd iemand zijn die kennis wil delen. Maar die kennis komt niet vanzelf. Daar is studie en onderzoek voor nodig. Hard werk dus. Kennis komt in alle soorten en maten. Mijn analyse van de Scharnierpunten in de Kunst is daar een voorbeeld van. Ik verloochen mijn aard als ingenieur niet en heb hierin uitvoerig gebruik gemaakt van denkschema’s. Voor de lezer voer voor overdenking. Lees waarom ik de huidige tijd zie als een overgangsperiode  van de Moderne Tijd naar een Tijd van Zingeving, met een vleugje romantiek wellicht. Ik zie een uitdagende, hoopgevende, spirituele tijd in het verschiet. 

Ik ben nu vooral kunstschilder. Dat betekent voor mij naast het handwerk ook het zoeken naar dat wat de kunst 'drijft'. Zo heb een eigen beschrijving van de ontwikkeling van de schilderkunst gemaakt, welke ik heb samengevat in Mijn Vertelling van de SchilderkunstIn de schilderkunst zoek ik naar de grote verhalen. Voor mij is de motivatie achter mijn ‘werk’ even belangrijk als het ‘werk’ zelf. Dat was altijd al zo, ook in mijn onderzoek, ook in mijn onderwijs. Die motivatie ligt in mijn aard. Alles wat ik doe moet ‘zin’ hebben, ‘zin’ in de betekenis van zingeving en ‘zin’ in de betekenis van er zin in hebben. De zoektocht naar de ‘zin’ van kunst in het verleden, voor de kunstschilders van toen, en voor de kunstenaars in de huidige tijd heb ik neergelegd in mijn Vertelling van de SchilderkunstDaarin heb ik de opeenvolgende achtergronden van de drijvende krachten achter de kunst te beschreven: awakening; ideële kunst, humanistische kunst, moderne kunst en wat ik noem ‘zingevende’ kunst.Aan geinteresseerden kan ik een copie van Mijn Vertelling van de Schilderkunst toesturen. 

Het best is het natuurlijk gewoon naar mijn werk te kijken. Helaas is er van mijn werk uit mijn jeugd niet veel meer over. Ik ben geboren in 1936 in het Vrabantse Oudenbosch en ben opgeleid tot civiel ingenieur in Delft. Ik heb gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker en  als docent op talloze plekken in Canada, Nederland en Belgie. Al die tijd schilderde ik voor mijn genoegen. Dat werk is her en der verspreid. Sinds 2004 ben ik bezig met onderzoek naar de schilderkunst en ook meer intensief met het schilderen zelf. Ik werk in een expressionistische, realistische stijl. Ik probeer inhoud te geven aan wat ik noem 'zingevende kunst'. Daarbij wil ik fundamentele problemen aan de orde stellen. Ik blijf daarnaast ook mijn visie op de eigentijdse schilderkunst verwoorden. Zie daarvoor mijn informatiepagina's.