Mijn Manifest

Op basis van mijn zoektocht, welke beschreven is in Mijn Vertelling van de Schilderkunst, en zeker geïnspireerd door de vele manifesten uit de kunstgeschiedenis van o.a. Courbet, Moreau, Marinetti, Breton, Gotlieb, Rothko, Newman, van doesburg, Constant en vele anderen heb ik ook een manifest opgesteld. De kunstenaar, die zinzoekende kunst wil maken, moet er voor zorgen dat:

-zijn kunst autonoom is  en niet wordt geprostitueerd in een allesomvattende cultuurindustrie. Autonome kunst is meer dan ooit nodig in het geweld van de mediacratie en de verwesterende wereld. 

-zijn kunst algemeen geldende waarden respecteert: zonder moraliserend te zijn moet er ruimte zijn voor zingeving. Gezien de globaliserende wereld dient deze zingeving op een heel basaal niveau plaats te vinden zoals  : barmhartigheid en social justice

-zijn kunst verbindingen legt: in een globaliserende wereld zijn meer werkelijkheden, verschillende waardepatronen, grotere verbanden en gehelen.

-zijn kunst verwijst naar een diepere werkelijkheid:  alhoewel die diepere werkelijkheid niet meer door oneigenlijke autoriteiten (critici, leermeesters) wordt bepaald is het wel van belang dat er duiding komt.

-zijn kunst de confrontatie met de werkelijkheid aangaat: uitdagen tot meedoen; duiden op het verschil tussen fictie en werkelijkheid; een beeldcultuur, waarin de werkelijkheid vaak als een permanente schijnvertoning wordt gepresenteerd, moet worden geproblematiseerd.

-zijn kunstwerken ‘begrijpbaar’ zijn: aansluiting bij de grondstromingen van de samenleving is essentieel.  Dit kan in elke stijl en stroming, maar persoonlijk kies ik voor een figuratieve, symbolische stijl.

-zijn kunstwerken een hoge mate van schoonheid hebben: zie de hiervoor aangegeven criteria mooi, begeerlijk, harmonieus, begrijpbaar met ruimte voor eigen invulling bijvoorbeeld door abstractie.

-zijn kunstwerken vakkundig gemaakt zijn: niet elk product, werk of gebaar is een kunstwerk. De idee achter het kunstwerk moet in relatie staan met de uitvoering zowel qua beeld als techniek.